ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760031
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  760031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินทรายอ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandinsaion School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดินทรายอ่อน
ตำบล :
  หัวนา
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042100258
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6ตุลาคม2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายเมือง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:28:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน


นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน