ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760036
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  760036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banprao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านพร้าว
ตำบล :
  บ้านพร้าว
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042001050
โทรสาร :
  042001050
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เมือง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11:22:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพร้าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน