ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760235
รหัส Smis 8 หลัก :
  39020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  760235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกทุ่งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khok Thung Noi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกสอง
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  สุวรรณคูหา
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39270
โทรศัพท์ :
  042005440
โทรสาร :
  042005440
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  bktn.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:45:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย


นายบุญธง ทับจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน