ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760295
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  760295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WONGMON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังมน
ตำบล :
  โคกม่วง
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  089-2150430
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 18:33:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังมน


นายพนมไพร อาจจันดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน