ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760327
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  760327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบัวพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuapittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน273/1 บ้านศรีสง่า
ตำบล :
  ลำภู
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042312547-8, 042313261, 042312523
โทรสาร :
  042312547-8
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  buapit@buapit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  142
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวลำภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:14:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร


นายสุขเกษม พาพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2