ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760331
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  760331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำแสนวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAMSAENWITTAYASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเลขที่ 8 บ้านโพธิ์แก้ว
ตำบล :
  นากลาง
อำเภอ :
  นากลาง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39170
โทรศัพท์ :
  042-359125
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  khamsaenwittayasan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  143
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:02:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์


นายสุขเกษม พาพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน