ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760333
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  760333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fungdaengwitthayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านก่าน - สุขสำราญ
ตำบล :
  ฝั่งแดง
อำเภอ :
  นากลาง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39170
โทรศัพท์ :
  042 004255
โทรสาร :
  042004255
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.ค. 2537
อีเมล์ :
  fungdaengwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำแสนวิทยาสรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝั่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:06:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์


นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน