ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760343
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  760343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suwannakhuhapittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน433
ตำบล :
  สุวรรณคูหา
อำเภอ :
  สุวรรณคูหา
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39270
โทรศัพท์ :
  042372068
โทรสาร :
  042372068
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/06/2518
อีเมล์ :
  suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุวรรณคูหา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14:33:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์


นางนิรามัย พลสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน