ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760346
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  760346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาวังศึกษาวิช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAWANGSUKSAWIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเลขที่ 55
ตำบล :
  นาเหล่า
อำเภอ :
  นาวัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39170
โทรศัพท์ :
  042 - 004090-2
โทรสาร :
  042004090
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/03/2521
อีเมล์ :
  nawangsuksawich@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  143
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนาเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:14:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช


นายจำเนียร มัตกิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน