ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050004
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  050004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banleing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเลิง
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043041280
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2485
อีเมล์ :
  banleng.kk1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:36:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิง


นายวิชัย รัตนวรรณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2