ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050007
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  050007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดอนช้าง
ตำบล :
  ดอนช้าง
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0898626112
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2476
อีเมล์ :
  donchang2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:07:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)


นายภมร สุรพงษ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2