ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050010
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  050010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเหลื่อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Paluam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านป่าเหลื่อม
ตำบล :
  ดอนช้าง
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0862185039
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  joysc2100@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2