ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050012
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  050012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dondangdonnoiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนแดง
ตำบล :
  ดอนหัน
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40260
โทรศัพท์ :
  043472100
โทรสาร :
  043472100
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2461
อีเมล์ :
  dondang.donnoy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:46:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา


นายนราวุธ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2