ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050013
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  050013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหันวิทยาสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donhunvittayasarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดอนหัน
ตำบล :
  ดอนหัน
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40260
โทรศัพท์ :
  043472103
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  donhunvittayasarn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:23:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2