ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเขวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050014
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  050014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเขวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nonkhao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนเขวา
ตำบล :
  ดอนหัน
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40260
โทรศัพท์ :
  043260724
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2470
อีเมล์ :
  noonkhao_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11:52:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเขวา


นางปาริชาติ วรรณทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน