ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050025
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  050025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongveangbowonwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  ท่าพระ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40260
โทรศัพท์ :
  043047285
โทรสาร :
  043263009
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  nongwangborvonwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:17:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์


นายศุภชัย ดวงอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2