ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050041
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  050041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangkungkuruprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองกุง
ตำบล :
  บ้านทุ่ม
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043041295
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2485
อีเมล์ :
  jigsaw_js@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07:43:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์


นายทองสา คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน