ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050046
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  050046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเพียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannapiang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาเพียง
ตำบล :
  สำราญ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  094-0079134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2564 เวลา 14:29:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเพียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2