ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050047
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  050047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนท่อนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonthonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนน
ตำบล :
  โนนท่อน
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 379075
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  nonthon.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนท่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:23:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา


นายสุพัฒน์ นรินยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน