ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050050
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  050050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเบ็ญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongben
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองเบ็ญ
ตำบล :
  โนนท่อน
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 260561
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2481
อีเมล์ :
  nongbenkk1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนท่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:40:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ


นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2