ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050051
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  050051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksikokpia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกสี
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043000780, 0894172901
โทรสาร :
  043000780
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  koksikokpia@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:19:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย


นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2