ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050057
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  050057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkungnoi school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองกุงน้อย
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0836689418
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2521
อีเมล์ :
  nongkungnoi12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2