ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050059
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  050059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสูงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoksungwitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกสูง
ตำบล :
  บ้านหว้า
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 258 590
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  n_nontachit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม


นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2