ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่านาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050065
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  050065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่านาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laonadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านเหล่านาดี
ตำบล :
  บ้านหว้า
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  Banlaonadee.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11:02:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี


ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2