ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนบม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050067
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  050067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนบม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonbom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านดอนบม
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043916015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/12/0545
อีเมล์ :
  siriluk_pb@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:29:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนบม


นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2