ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050068
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  050068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannontoonsamugkeesuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านโนนตุ่น
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043467481
โทรสาร :
  043467482
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 เมษายน 2511
อีเมล์ :
  nontunsamakkhi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:31:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา


นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2