ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050072
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  050072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghaipochai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบล :
  พระลับ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0610371139
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nonghaipochai_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08:34:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย


นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2