ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสนามบิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050073
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  050073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สนามบิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanambin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเทศบาล
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043236506
โทรสาร :
  043236506
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   9 สิงหาคม 2463
อีเมล์ :
  snb_96@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  500 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสนามบิน


นายเวหา เลพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2