ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050075
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  050075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudkwangprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านกุดกว้าง
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043261145
โทรสาร :
  043261145
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  bankudkwangkk1@kkzone1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:08:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์


นายเจนณรงค์ วิธีดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2