ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050080
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  050080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSaard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสะอาด
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043258036
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2476
อีเมล์ :
  baansa.ard@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2563 เวลา 16:37:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะอาด


นายสมจิต มีลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2