ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050084
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  050084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองไผ่มอดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphaimordindang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบล :
  ศิลา
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0910655895
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  nmdschool2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:32:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง


นางอุไร ปัทถาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2