ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050093
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  050093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านดอนยาง
ตำบล :
  ศิลา
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043041307
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  donyang2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08:52:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2