ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050101
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  050101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงพอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongphong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านดงพอง
ตำบล :
  ศิลา
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0831329375
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2486
อีเมล์ :
  dongpong.kk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:58:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงพอง


นายวชิระ ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2