ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050105
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  050105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนรังวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonrangwitthayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโนนรัง
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043448382
โทรสาร :
  043448383
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2476
อีเมล์ :
  kruchanasak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11:31:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร


นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน