ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050108
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  050108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาดนาเพียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banladnapieng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านบ้านลาดนาเพียง
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043260559
โทรสาร :
  043260559
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย 2482
อีเมล์ :
  if_ticket@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:31:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง


นายรุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2