ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050109
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  050109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawatee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21   บ้านสาวะถี
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043448385
โทรสาร :
  043448385
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2476
อีเมล์ :
  sawatee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:10:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)


นายวรศิลป์ นิลเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2