ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050112
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  050112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hinkaow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านหินขาว
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0924831999
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  baanhinkaow@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินขาว


นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน