ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050114
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  050114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhoknagamplasiemaumphawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  สำราญ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 379258
โทรสาร :
  043379258
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bankhok12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:28:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน


นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2