ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050118
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  050118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya 84 (Bansamranphiafarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสำราญ
ตำบล :
  สำราญ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 393951
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/01/2461
อีเมล์ :
  thr84@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:31:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)


นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2