ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050425
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  050425
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกกว้าง
ตำบล :
  โคกงาม
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  095 6505679
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/04/2488
อีเมล์ :
  khokkwang.s@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:04:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง


นายสุวัฒน์ นามบิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2