ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050426
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  050426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกงามวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokngamwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคกงาม
ตำบล :
  โคกงาม
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  097-952-9898
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  khokngamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร


นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2