ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050435
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  050435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hintung nong- E-lerng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหินตั้ง
ตำบล :
  โนนฆ้อง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043260184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/11/93
อีเมล์ :
  hintung.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:49:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง


นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2