ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050436
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  050436
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หินฮาวคุรุประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hinhowkuruprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหินฮาว
ตำบล :
  โนนฆ้อง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  0812619519
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28มิถุนายน2518
อีเมล์ :
   Uthaikongoon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 19:31:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์


นายอุทัย คงอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2