ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050437
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  050437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยหว้าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaywawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยหว้า
ตำบล :
  โนนฆ้อง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  081-2667520
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2509
อีเมล์ :
  hwkschool.58@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:01:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม


นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2