ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050441
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  050441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาฝายนาโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nafainapo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาฝายนาโพธิ์
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
   -
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ,มิ.ย.2501
อีเมล์ :
  sorathep5604@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:54:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์


ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2