ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050443
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  050443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกม่วงดอนดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansokemuangdondu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดอนดู่
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  0868522759
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  smdd.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:50:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่


นายปรีชา นารีวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน