ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050447
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  050447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokyaipracharatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  บ้านฝาง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  ผอ.0894220601
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2498
อีเมล์ :
  kokyai.kk1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแก่นฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:31:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2