ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050448
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  050448
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนหันประชารัฐศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donhunpracharatsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านดอนหัน
ตำบล :
  บ้านฝาง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043041163
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  donhun59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:14:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2