ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050451
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  050451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขื่อนกระพี้ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khuankrapeesuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเขื่อน
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043300366
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ย. 2463
อีเมล์ :
  krunkapee2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:11:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2