ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050459
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  050459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก่นเท่าพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khantaopattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแก่นเท่า
ตำบล :
  ป่ามะนาว
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  0951033913
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2495
อีเมล์ :
  khantaopat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่ามะนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:03:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา


นายสงวน โสตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2